Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom

Sustainability

Chick in web

เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของเราในการดูแลโลกและมนุษยชาติด้วยการพัฒนาการดูแลรักษาสัตว์ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น หนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเรา คือ การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนในอนาคตยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ที่โซเอทิส เรา “ขับเคลื่อนสู่ความใส่ใจ” หรือ “Driven to Care” และภูมิใจที่จะแบ่งปันความปรารถนาและความทุ่มเทของเราแก่เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และลูกค้าของเรา แก่เหล่าสัตว์ต่างๆที่เราดูแลรักษาในฐานะเพื่อน เพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อโภชนาการ ตลอดจนแก่โลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

เราพิจารณาถึงความยั่งยืนในทุกกระบวนการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดของเราอย่างชัดเจน และเราถือว่า เรามีพันธะที่จะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เราทำงานร่วมกับลูกค้าและชุมชนของเราเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการเพิ่มเติมและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายของตนเพื่อโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ด้วยความเชื่อที่ว่า สัตว์ที่มีสุขภาพดีขึ้นจะเสริมสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคน เราได้ต่อยอดสืบสานงานเดิมของเรา ขณะเดียวกันก็กำลังมุ่งเน้นความมุ่งมั่นทุ่มเทด้านความยั่งยืนของเราในสามประเด็นหลัก ได้แก่

Communities: Care and Collaboration

ชุมชน

ความร่วมมือกับพนักงาน ชุมชน และผู้ที่ดูแลสัตว์

Animals: Innovation in Animal Health

สัตว์

การใช้ความเชี่ยวชาญของเราด้านสุขภาพสัตว์แก้ปัญหาด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดต่างๆ

Planet: The Drive to Protect Our Planet

โลก

การดูแลทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและลดผลกระทบที่เราก่อขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

ความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่จะนำความสำเร็จไปสู่บริษัท ลูกค้า และชุมชนของเรา หากเราร่วมมือกันแล้ว เราจะสามารถสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนได้

Driven to care