Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom

Diversity, Equity & Inclusion

Our colleagues work together as One Zoetis

พนักงานของเราสร้างความแตกต่าง, and we know their differences make และเราทราบดีว่า ความแตกต่างนั้นทำให้โซเอทิสแข็งแกร่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกว่า ตนมีคุณค่าและได้รับความใส่ใจ รวมถึงเข้าใจบทบาทสำคัญที่แต่ละคนต่างมี เพื่อนำความหลากหลายนั้นมาปรับปรุงคุณภาพของนวัตกรรม การประสานงาน และความสัมพันธ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DE&I) ของเราเริ่มด้วยทีมผู้บริหารที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ และเชื้อชาติที่หลากหลาย (50% ของทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิง) และยังมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้เด่นชัดอีกมากมายจากการสนับสนุนต่างๆ ที่เรามอบให้แก่พนักงานและอุตสาหกรรมของเรา

ความปรารถนาด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม ของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเร่งสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม ความเสมอภาค และมีพนักงานจากหลากหลายกลุ่มมากขึ้นทั่วทั้งบริษัท นอกจาก ความหลากหลายและแผนงานแล้ว เราปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงให้โซเอทิสและอุตสาหกรรมของเรามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มตัวแทนจากหลากหลายกลุ่มภายในบริษัทของเราภายในสิ้นปี พ.ศ. 2568 เมื่อผนวกกับกลยุทธ์การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถของเราแล้ว เราเชื่อว่า เราอาจบรรลุแรงบันดาลใจตามความมุ่งมั่นของเราในการดึงดูดและรักษาสิ่งที่ดีที่สุดและสดใสที่สุดได้

สภาเพื่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม และกลุ่มสนับสนุนต่างๆ ของพนักงาน

สภาเพื่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity & Inclusion Council) ของเรา ประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานหลากหลายกลุ่มในบริษัท หน่วยงาน และชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นทูตและผู้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DE&I)

นอกจากนั้น เรายังได้เปิดตัวกลุ่มสนับสนุนต่างๆ ของพนักงาน (Colleague Resource Groups: CRG) ขึ้นใหม่สี่กลุ่ม ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกคน ในขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อธุรกิจและชุมชนของเรา CRG ใหม่ของเรารวบรวมพนักงานที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ หรือความสนใจที่คล้ายคลึงกันมาทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พนักงานของเราทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วม CRG เหล่านี้ ได้แก่

  • Believers – กลุ่มคนอเมริกันผิวสี/แอฟริกัน
  • DNA – กลุ่มพันธมิตรเพื่อความหลากหลายทางระบบประสาทที่แตกต่างกัน (Differently-abled Neurodiversity Alliance)
  • Proud And Welcome (PAW) – กลุ่ม LGBTQ+
  • ¡Presente! – กลุ่มชาวละตินและฮิสแพนิก
  • Zoetis Early Career Champions (ZECC) - กลุ่มสนับสนุนผู้เริ่มต้นอาชีพในโซเอทิส

กลุ่มเหล่านี้ยังเข้าร่วมกับสภาสตรีแห่งโซเอทิส (Zoetis Women's Council) ที่มีมายาวนานและกลุ่มสตรีทั่วโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานสตรีของโซเอทิส

การสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วม

ผลประโยชน์และโครงการต่างๆ ของเราสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและช่วยให้พนักงานบรรลุสิ่งที่ดีที่สุดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาและการให้คำปรึกษา การให้ความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาทำงาน ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตใจ และผลประโยชน์ที่คำนึงถึงครอบครัวของพนักงาน เช่น การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การรับบุตรบุญธรรม และผลประโยชน์ช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก

CEO Action for Diversity & InclusionTM

CEO Action logoโซเอทิสเป็นสมาชิกของกลุ่ม CEO Action for Diversity & Inclusionซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่ใหญ่ที่สุดโดยการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนี้ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร คริสติน เพ็ค (Kristin Peck)และโซเอทิสมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันกับ CEO กว่า 900 รายจาก 85 อุตสาหกรรม ในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ดร.คริสติน เจนกินส์ (Dr. Christine Jenkins) รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ของสหรัฐฯ ยังได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวนี้เพื่อความเสมอภาคกันทางเชื้อชาติอีกด้วย ดร.เจนกินส์ ซึ่งเป็นตัวแทนของโซเอทิสจะทำงานร่วมกับประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารกว่า 100 ราย ในการระบุ พัฒนา และส่งเสริมนโยบายสาธารณะที่ปรับเปลี่ยนระดับได้และมีความยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรในการจัดการปัญหาการเหยียดเชื้อชาติในสังคมและความอยุติธรรมทางสังคมต่างๆ พร้อมกับปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม สมาชิกในกลุ่มจะทุ่มเทความพยายามของตนไปในสี่ด้านสำคัญเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม อันได้แก่ การศึกษา การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในที่สาธารณะ และการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ

การเป็นพันธมิตรเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Partnership logosเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือในระดับชาติในสหรัฐอเมริกากับ INROADS, Minorities in Agriculture, Natural Resources and Related Sciences (MANRRS) และ ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางอาชีพ ร็อกซ์แซน ลากาโน (Roxanne Lagano)รองประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติการระดับโลก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแห่งชาติของ INROADS เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อยกย่องความเป็นผู้นำของเธอในการขับเคลื่อนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ