Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom
Zoetis Hen on Blue Background

ไก่

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เรานำเสนอแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกนั้นเป็นการนำเสนอการแก้ปัญหาแบบครบวงจรที่เหมาะสม อีกทั้งความ
มุ่งมั่น ในการวิจัยและพัฒนาของเราทำให้เราสามารถผลิตอุปกรณ์ด้านเวชภัณฑ์และวัคซีนที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เราจึงสามารถเป็นทั้งที่ปรึกษาและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนกับคุณ