Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom
Zoetis Cat icon

แมว

Zoetis Cat looking at camera

เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยง แต่พวกเขาเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว และนั่นคือเหตุผลที่
เราสนับสนุน ให้เจ้าของพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พวกเขาจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
ในฐานะผู้นำทางด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โซเอทิส ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษาพร้อมทั้งสนับสนุน
สัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงต่อไป