Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom

เพื่อสัตว์

CARING FOR ANIMAL

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา บริษัทโซเอทิสได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสุนัขจรจัดจำนวน 280 ตัว
สถานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ ฐานทัพท่าเรือสัตหีบ ทางทีมผู้บริหารและพนักงานได้เข้าช่วยกำจัด
เห็บและหมัดที่เป็นต้นเหตุทำให้สุนัขเกิดอาการป่วย นอกจากนี้ทางบริษัท Zoetis ได้บริจาคผลิตภัณฑ์
กลุ่มกำจัดปรสิตและอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ให้แก่ทางมูลนิธิสุนัขจรจัดฐานทัพท่าเรือสัตหีบ

คลิก>> รูปภาพเพิ่มเติม